דיני עבודה

תביעת זכויות מכוח משפט העבודה – ייצוג עובדים:

זכויותיו של עובד במדינת ישראל מורכבות פעמים רבות ממארג של זכויות ובכלל זה הסכמים קיבוציים ענפיים וצווי הרחבה, חוקי מגן והסכמי עבודה אישיים.

משרדנו מתמחה בייצוג עובדים ואכיפת זכויותיהם, בדיקת תלושי שכר ובחינת זכויות עובדים וליווי עובדים בהליכים אל מול המעסיק, לרבות שימועים והליכי פיטורים.

ייצוג וליווי מעסיקים:

ריבוי החוקים והזכויות שבדין בנוגע להעסקת עובדים מחייב מעסיקים להכיר את כל זכויות עובדיהם, זכויות אשר לעיתים משתנות ומתעדכנות מדי שנה.

הכרת זכויות העובדים ויצירת אסטרטגיה נכונה, יש בה בכדי למנוע תביעות עובדים עתידיות או לחילופין לאפשר הגנה למעסיק מפני תביעות עובדים. 

משרדנו מלווה מעסיקים בכל הנוגע לזכויות עובדיהם והתנהלותם מול עובדים במישור דיני העבודה, הכנת חוות דעת, ליווי בהליכי פיטורים ועריכת הסכמי עבודה.

שינוי גודל גופנים