ליטיגציה

ליטיגציה הינה המינוח המקצועי הנפוץ בקרב אנשי משפט למלאכת ההתדינות - העיסוק בטיעון בפני ערכאות שיפוטיות ומנהליות. בישראל של ימינו מותר העיסוק בליטיגציה רק על ידי מי שהוסמך כדין לעסוק בעריכת דין, או לטוען רבני. האכסניה המשפטית המסדירה את תחום הליטיגציה בישראל הן תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי"), בהן מפורטים כללי הפרוצדורה האזרחית, תקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים, התשס"א-2000 וכן חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982.

חדלות פרעון ודיני בנקאות

דיני חַדְלוּת פירָעון (Insolvency law או Bankruptcy) הם הדינים המסדירים את המצב בו חייב אינו יכול לפרוע את חובו (חֲדַל פֵּרָעוֹן). כאשר במשאבי החייב אין כדי לשרת את מלוא סכום החוב כלפי כל אחד מהנושים, נדרש המשפט לקבוע כללים בדבר יעוד הנכסים שנותרו בידי החייב, כמו גם גורלו של החייב עצמו. דיני חדלות הפירעון עוסקים בחייב שאינו יכול לשלם, בניגוד לחייב שאינו רוצה לשלם; את המצב השני מסדירים דיני אכיפת החיובים, בעיקר ההוצאה לפועל.
סגירת תפריט